Φίλοι της Σχολής Χιλλ

Τομείς εξειδίκευσης:

Από το 2018 παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις εκσυχρονισμού στους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:

Σχετικά με την εταιρεία:

Οι «Φίλοι της Σχολής Χιλλ» αποτελούν ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο κοινωφελούς κι εκπαιδευτικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Από την ίδρυσή του, το 1996, το σωματείο αποσκοπεί στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Σχολής Χιλλ και στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Παράλληλα, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία τη σύγχρονη πραγματικότητα επιδιώκει την προσφορά κοινωνικού έργου.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://www.hillschoolfriends.gr/