Διαδικτυακή ασφάλεια

/Διαδικτυακή ασφάλεια
Διαδικτυακή ασφάλεια2018-05-12T19:40:00+02:00

Διαδικτυακή ασφάλεια

Στην serviceTag λειτουργούμε με γνώμονα την διαδικτυακή ασφάλεια σας. Πιστεύουμε ότι η εγκατάσταση Firewall σε μία εταιρεία είναι απαραίτητη, καθώς οι περισσότερες συναλλαγές και εργασίες της αγοράς πραγματοποιούνται πλέον μέσω ή με τη βοήθεια του διαδικτύου. Ωστόσο, το Firewall δε χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία και την διαδικτυακή ασφάλεια ή την ασφάλεια των επικοινωνιών στο internet αλλά παίζει και το ρόλο του δρομολογητή, παρέχοντας σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

  • ασφαλής απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις συσκευές και τα προγράμματα της εταιρείας,
  • ιστορικό και στατιστικά κινήσεων όλων των χρηστών,
  • οριοθέτηση της χρήσης του διαδικτύου ανά χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε θέσης εργασίας,
  • failover: ενεργοποίηση backup σύνδεσης στο internet ώστε να μην διακόπτεται ουσιαστικά ποτέ η επικοινωνία των χρηστών με το διαδίκτυο,
  • multiwan: διανομή πολλαπλών συνδέσεων internet σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών ή ενοποίηση πολλαπλών συνδέσεων internet σε μία.

Ανάλογα με τη δομή και τις απαιτήσεις σας, θα σας προτείνουμε την ιδανική και οικονομικότερη λύση, προκειμένου να αποκτήσετε τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα ενός Firewall.