Ανάκτηση δεδομένων από κάθε είδους αποθηκευτικό μέσο στην Παλλήνη

/Ανάκτηση δεδομένων από κάθε είδους αποθηκευτικό μέσο στην Παλλήνη
Ανάκτηση δεδομένων από κάθε είδους αποθηκευτικό μέσο στην Παλλήνη2018-02-11T20:22:45+02:00

Ανάκτηση δεδομένων από κάθε είδους αποθηκευτικό μέσο

Οι σκληροί δίσκοι μαζί με τα συστήματα ψύξης στους υπολογιστές ανήκουν στο μηχανικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος. Ένας συνηθισμένος σκληρός δίσκος αποτελείται από έναν βηματικό ηλεκτροκινητήρα, κεφαλές ανάγνωσης και μαγνητικούς δίσκους, οι οποίοι κατά τη λειτουργία του περιστρέφονται πάνω σε έναν άξονα. Παρόλο που η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά ώστε να προστατεύονται οι δίσκοι αυτοί από χτύπημα, ηλεκτρομαγνητικά πεδία και θερμοκρασία, ένας σκληρός δίσκος είναι το πιο ευάλωτο μέρος ενός υπολογιστή. Το παραμικρό χτύπημα, πτώση τάσης ρεύματος ή και μια απλή αστοχία υλικού, είναι ικανά να καταστρέψουν εντελώς ένα σκληρό δίσκο με συνέπεια να καταστραφούν τα αρχεία. Εκτός από τους μηχανικούς δίσκους πλέον υπάρχουν και οι δισκοι ssd όπου η κατασκευή τους δε βασίζεται σε μηχανικά μέρη αλλά σε ηλεκτρονικά κυκλώματα παρόμοια με αυτά των γνωστών USB sticks.

Παρόλο που οι δίσκοι αυτoi παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, το ενδεχόμενο βλάβης και απώλειας δεδομένων είναι υπαρκτό.

Στο εργαστήριο της serviceTag διαθέτουμε εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, γεγονός που μας επιτρέπει την ανάκτηση δεδομένων όχι μόνο από σκληρό δίσκο που είναι και το συνηθέστερο αλλά και από κάθε είδους αποθηκευτικό μέσο όπως USB stick, κάρτες μνήμης SD, CF, MMC κ.λπ.

Ανάκτηση Δεδομένων από κάθε είδους αποθηκευτικό μέσο